Σχετικά με μας

Η εταιρεία μας LIKOUDIS CONSTRUCTIONS ιδρύθηκε το 2008 για την  υλοποίηση ολοκληρωμένων εργασιών  στον τομέα των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων.   

>ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
>ΠΟΛΥΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ στο βιομηχανικό και ιδιωτικό τομέα   
>ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

Η εταιρεία μας αποτελείται από μία ομάδα έμπειρων μηχανολόγων ηλεκτρολόγων που εξειδικεύεται στις ηλεκτρολογικές μηχανολογικές εγκαταστάσεις και στις υδραυλικές εγκαταστάσεις . 

Στοιχεία Εταιρείας : 

Επωνυμία : LIKOUDIS CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. : 165537001000

Α.Φ.Μ. : 801905730

Δ.Ο.Υ : ‘ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ενδεικτικό Πελατολόγιο